top of page

Joakim Bergdal

Lege i spesialisering

Dr. Bergdal starter på Magnat fra nyåret og skal arbeide sammen med Dr. Iranmanesh og Dr. Moer. Han er Lege i spesialsiering og skal fullføre in spesialistutdanning hos oss de neste to årene.


Han var ferdig utdannet i 2016 og har etter turnustjeneste to års erfaring fra medisinsk avdeling og siste tre årene jobbet som skiftleder på legevakten i Storgata.


Dr. Bergdal har tre kliniske dager på kontoret. Forøvrig er han tilgjengelig for elektroniske henvendelser gjennom Helsenorge

bottom of page