top of page

Amir R. Iranmanesh

Permisjon t.o.m 1.1.2023

Dr. Iranmanesh er tilbake fra permisjon fra nyåret. Han kommer til å ha to kliniske dager i uken på kontoret. Forøvrig er han tilgjengelig for elektroniske henvendelser. Han deler kontor med Dr. Bergdal, som vil betjene kontoret øvrige dager.

bottom of page