top of page

STAMCELLER

Bilogiske behandlingsalternativer har opplevd økende interesse de siste tiårene. Produkter som prp (plateriktplasma) har etterhvert blitt et tilbud som mange klinikker og sykehus tilbyr internasjonalt. 

 

Autologe Mesenkymale stamceller er et annet behandlingsalternativ.

Denne teknikken er i hovedsak et alternativt tilbud til de som har langtkommen atroseutvikling og av forskjellige grunner ikke ønsker protesekirurgi. Prosedyren er mindre invasiv og forbundet med kort opptreningstid.

Målet med behandlingen er å stimulere til dannelse av ny brusk, ved bruk av kroppens egne prosesser.

 

Hvem kan ha nytte av Stamcellebehandling

Ikke alle kan han nytte av denne behandlingen da atrosegrad og andre forhold i leddet kan bety at protesekirurgi er et bedre alternativ. Ved en konsultasjon vil man finne ut hva som er alternativene til hver enkelt pasient. 

 

Hva er stamceller

Stamceller fra fettceller (Adsc) som man finner i fett fra mageregionen, deler lignende egenskaper som mer kjente benmargsavledede stamceller. Disse cellene har egenskaper som gjør at de skiller ut et stort antall cytokiner og vekstfaktorer som kan potensielt reparere vev.

 

Effekter av SVF

■ Reduksjon av lokal betennelse 

■ Forebygging av vevsfibrose

■ Anti-apoptotisk 

■ Støtter angiogenese og vevsombygging 

 

Hvorfor stamceller fra fett:  

Fettceller er  enklere å høste for klinisk bruk sammenlignet med benmargsteknikker, dette gjør prosedyren minimalt invasiv.I tillegg til deres multipotente differensieringspotensial, utskiller fett-avledede stamceller også et stort antall cytokiner og vekstfaktorer som hepatocyttvekstfaktor (HGF), interleukin-6 (IL-6) eller transformerende vekstfaktor beta 1 (TGF- β1) som støtter vevsregenerering

 

Kombinasjonen av prp og Stamceller er nå anvendt i mange ortopediske indikasjoner der man ønsker en akselerasjon av tilhelningsprosesser. 

 

Studier:

J. Michalek, og hans gruppe gjennomførte en av de største internasjonale studiene på bruk av stamceller fra fett mot artrose. De behandlet 1128 pasienter og totalt 1856 ledd. 

Pasientene hadde alt fra mild til alvorlig grad av artrose og 503 av de ventet på protese. Etter en behandling med stamceller fra fettvev valgte mer enn 90% av de protese kandidatene å avstå fra protesekirurgi. 3 måneder etter behandlingen opplevde over 80% mer enn en halvering av sine smerter og plager.

 

De fleste pasienter ble gradvis bedre 3-12 måneder etter behandlingen. Minst 75% scoreforbedring ble lagt merke til hos 63% av pasientene, og minst 50% resultatforbedring ble dokumentert hos 91% av pasientene 12 måneder etter SVF-celleterapi. Pasientene ble fulgt i 12-55 måneder.

 

Stromal vascular fraction cells of adipose and connective tissue in people with osteoarthritis: A case control 

prospective multi-centric non-randomized study

Jaroslav Michalek1,11*, Rene Moster2, Ladislav Lukac3, Kenneth Proefrock4, Miron Petrasovic5, Jakub Rybar5, Ales Chaloupka6, Adas Da- rinskas7, Jaroslav Michalek8, Jan Kristek9, Jan Travnik10, Petr Jabandziev11, Marek Cibulka1, Josef Skopalik1, Zlatuse Kristkova1 and Zuzana Dudasova1 

KONTAKT OSS

Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål eller ønsker mer informasjon 

bottom of page