top of page

Sesonginfluensa

Årets influensavaksinering starter fra uke 41.

Det er drop-in på laboratoriet for vaksinering.

 

Vi vaksinerer kun risikogruppene. 

Er du i tvil om du hører til risikogruppene tar du kontakt med fastlegen din på e-konsultasjon på helsenorge. Du kan også lese mer lengre ned på siden.

Risikogrupper som årlig bør vaksineres mot sesonginfluensa:
 

 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine.

 • Beboere i omsorgsbolig og sykehjem

 • Alle fra og med fylte 65 år

 • Barn og voksne med:

  • diabetes, type 1 og 2

  • kronisk lungesykdom (inkludert astma)

  • kronisk hjerte- og karsykdom, spesielt personer med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon

  • kronisk leversvikt

  • kronisk nyresvikt

  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet

  • nedsatt immunforsvar

  • svært alvorlig fedme (kroppsmasseindeks (KMI) over 40)

  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege 
    

I tillegg anbefales influensavaksine til følgende grupper:
 

 • Helsepersonell som har pasientkontakt. Disse er i stor grad utsatt for smitte, og dersom de selv blir smittet kan de være en betydelig smittekilde for sine pasienter.

 • Husstandskontakter til svært immunsupprimerte pasienter bør vurdere å vaksinere seg mot influensa for å beskytte den immunsupprimerte.

 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser. Hovedhensikten med vaksinasjon av svinerøktere er å beskytte grisene mot influensasmitte, og dermed hindre utvikling av virus med nye egenskaper i svinebesetningene.

bottom of page