top of page

Viideokonsultasjon

Nå kan du kontakte din fastelege via video

Våre fastleger tilbyr videokonsultasjon via helsenorge.no. Videokonsultasjon er en legetime som gjennomføres via smarttelefon, og du slipper å møte opp hos din fastlege dersom du ikke har mulighet.


Ledige videokonsultasjons-timer finner du der hvor du vanligvis bestiller time til din fastlege. 

Logg inn på helsenorge.no med BankId.


Du vil før konsultasjonen få tilsendt en sms med en lenke. Du må trykke på lenken og fylle inn informasjonen det bes om. Når du er ferdig ringer legen deg opp, straks han/hun er klar.


Med videokonsultasjon tilbys de samme tjenestene som ved ordinær konsultasjon til samme pris, forutsatt at medisinske forhold ligger til rette for det.

Covid 19
bottom of page