top of page

Magne Medhus

Magne Medhus er utdannet lege og har vært spesialist i psykiatri samt barne- og ungdomspsykiatri siden 1977. Han har bl.a. arbeidet ved Ullevål sykehus, Presteseter sykehus, St. Sigfrids sjukhus i Växjö og Uddevalla sjukhus.

 

Magne har hatt stillinger som overlege, avdelingsoverlege, overlege for HVPU og fylkespsykiater. Fra 1999 til 2009 spesialistpraksis i barne- og ungdomspsykiatri på Sjølyst, avtalehjemmel med Helse Sør-Øst. Fra 2010 er avtalen om refusjon av pasientbehandlingen videreført av HELFO.

 

Pasienter må ha henvisning for å få time hos Magne. 

bottom of page