top of page

Gisle Granhus

Gisle er utdannet ved Cand. med. Universitetet i Oslo (1985) og har anestesiutdannelsen fra Regionsykehuset i Trondheim, Ullevål universitetssykehus, Diakonhjemmet sykehus og Aker universitetssykehus. Han er spesialist i anestesiologi (1995). 

 

Gisle har  jobbet som overlege i anestesi ved Aker sykehus (1995 - 1999), seksjonsoverlege ved Intensivenheten Aker universitetssykehus (1999 – 2008), anestesilege ved Nakke–Rygg Klinikken NIMI (2007 – 2010) (RF-behandling), kvalitetsansvarlig overlege ved Aleris Helse AS(2008 - 2012) og som anestesilege ved Aleris sykehus Oslo (2008 - 2018). Han er avtalespesialist innen anestesiologi fra 2016 - (Helse Sør-Øst). 

bottom of page