top of page
NY MEDISIN MOT MIGRENE

Magnat Center har som en av de første smerteklinikkene i Norge behandlet migrenepasienter med den nye medisinen Aimovig.
 

Medisinen inneholder antistoff som blokkerer reseptor til et av signalstoffene (CGRP) som forårsaker migrene. Studier viser lovende resultater for pasientgruppen med sterke plager av migrene. 30% av pasientene opplevd en halvering av symptomene, mens 10% ble helt symptom- og smertefrie. Dette er spennende nytt for alle som sliter med migrene.
 

Medikamentet har siden mai 2018 vært godkjent i USA, men enda ikke i Europa. Godkjenning for bruk i Norge forventes i november 2018. Mer informasjon kommer, når godkjenningen er på plass.

Screen Shot 2018-09-22 at 13.17.41.png
bottom of page