TEST KROPPEN DIN

Vi anbefaler jevnlige tester for at du skal kunne følge din utvikling og oppleve mestring. Hos oss på Magnat Center utfører vi en rekke ulike fysiske- og fysiologiske tester. Med våre standardiserte tester kan du dokumentere og stadfeste din fysiske form, samt måle progresjon og faktisk effekt av din trening.

 Kontakt oss på telefon 22606200 for bestilling.

VO2-MAKS 

Det maksimale oksygenopptaket (VO2-maks) er kroppens maksimale evne til å ta opp og utnytte oksygen under dynamisk fysisk arbeid. VO2-maks er en viktig og avgjørende fysiologisk faktor innen spesielt utholdenhetsidretter. Vi anbefaler og gjennomfører idrettsspesifikk testing av VO2-maks. 

VO2-maks måles i løpet av en fire til seks minutters lang arbeidsbelastning. Belastningen bestemmes ut fra din fysiske form og økes progressivt under testen. 10 – 20 minutters oppvarming før testen er obligatorisk. 

Vi bruker Jaeger Oxycon Pro for å måle oksygenopptaket. Dette er det beste Vo2-utstyr som finnes på markedet, med høyest pålitelighet og validitet. Det er samme oppsettet som Olympiatoppen, NIH og NTNU benytter seg av.

LAKTATPROFIL 

En laktatprofil gir deg innsikt i din anaerobe terskel. Det vil si den høyeste arbeidsbelastningen hvor det er balanse mellom produksjon og eliminasjon av melkesyre. Laktatverdiene ved ulike belastninger kan brukes til å optimalisere og kvalitetssikre din trening. Vi anbefaler å kombinere denne testen med test av VO2-maks for en komplett vurdering av din fysiske form.

Laktatprofilen måles i løpet av fire til seks arbeidsperioder med gradvis økende belastning. Etter hver av arbeidsperiodene måles laktatkonsentrasjonen ([La-]) i blodet, hjertefrekvens og oksygenopptaket (VO2).10 – 20 minutters oppvarming før testen er obligatorisk. 

Vi bruker Lactate Pro II. Den mest pålitelige laktatmåleren, som har vist størst pålitelighet og validitet i forskningssammenheng.

FMS 

Gjennom en Functional Movement Screening (FMS) kan du identifisere dysfunksjoner. Disse viser seg gjennom manglende fleksibilitet, mobilitet og stabilitet. Informasjonen kan brukes til å sikre god bevegelsesfunksjon og forebygge belastningsskader.

FMS er et rangering- og graderingssystem som dokumenterer ditt bevegelsesmønster i forhold til din optimale bevegelsesfunksjon og fleksibilitet. Testen identifiserer funksjonelle begrensninger og asymmetrier som kan redusere effekten av din trening. 

 

FMS-testen gjennomføres av din personlige trener.

 

Ønsker du personlig trener hos oss, kontakt oss på post@magnatcenter.no 

 

PRISER

VO2-maks: 1049,-

Laktatprofil: 1049,-
VO2-maks og laktatprofil: 1990,-

INNGÅR I PRISEN 

- Personlig testrapport med soneinndelinger og resultater.

- Individuell tilbakemelding på
hvordan du kan trene for å nå
dine mål.

BESTILL TEST PÅ 

medisinske@magnat.nhn.no

eller telefon 22606200 (tastevalg #2)

Screenshot 2018-11-13 at 09.01.48.png
Screenshot 2018-11-13 at 09.03.04.png