Lars Rustad

Legespesialist i anestesi og smertebehandling

Lars er spesialist i anestesi og har behandlet smertepasienter i over 35 år. Han har jobbet som seksjonsansvarlig overlege ved Aker Universitetsklinikk og som klinikksjef ved Sykehuset i Vestfold. Han var med på å starte smerteklinikkene ved begge sykehusene.

Lars er medlem av IASP (International Association for The Study of Pain), verdens største smerteforening. Han har sittet i styret for Norsk Smertemedisinsk Forening og Norsk Smerteforening. Han er avtalespesialist innen smertebehandling ved Magnat Center, og har lang erfaring med akutte og kroniske smertepasienter. Lars behandler pasienter med hodepine, nakke- og ryggsmerter, amputasjonssmerter, muskelsmerter, leddsmerter, og smerter etter alvorlig nevrologiske sykdommer eller infeksjoner. 

Pasienter må ha henvisning for å få time hos Lars.