LEGESPESIALISTER

Våre spesialister har lang erfaring innen sitt fagfelt. 

Dr. ANNE FLEM JACOBSEN

Anne er spesialist i gynekologi, kvinnesykdommer og fødselshjelp. Hun har jobbet som seksjonsleder ved Fødeavdelingen ved Oslo Universitetssykehus, Kvinneklinikken-Ullevål siden 1993, hvor hun fortsatt er ansatt. Hun er professor ved Universitetet i Oslo. 
 

Anne har doktorgrad i blodpropp og svangerskap og har bistilling som professor i fødselshjelp og kvinnesykdommer ved Universitetet i Oslo. Hun har tidligere jobbet med assistert befruktning og generell gynekologi, men jobber nå primært med fødselshjelp. Hun jobber én kveld i uken ved Magnat Center og tar imot ulike problemstillinger innen gynekologi, barnløshet og fødselshjelp.

Pasienter trenger ikke henvisning for time hos Anne. 

Dr. DALIUS BANSEVICIUS

Dalius er utdannet ved universitetene i Kaunas, Litauen og Oslo. På 90-tallet jobbet han for Nasjonal Kompetansetjeneste for hodepine (NKH). På den tiden var Norge fremst i verden på hodepineforskning.
 

Dalius har arbeidet på Rikshospitalet, Ahus, SSE og private sentre som Sandvika Humana og Volvat. Han har vært medisinsk rådgiver for forsikringsselskaper og legemiddelfirmaer. På Magnat Center jobber Dalius med pasienter med hodepine og nakkeplager. I samarbeid med andre behandlere utarbeider han individuelle tilbud som består av tverrfaglig undersøkelse og behandling med fysioterapi, nerveblokader, samt botoxinjeksjoner. Dalius har refusjonsavtale med Helse SørØst. Pasienter trenger henvisning fra fastlege, manuellterapeut eller kiropraktor.

 

Pasienter må ha henvisning for å få time hos Dalius.

Dr. GEIR D. SLAPØ

Geir er utdannet ved Universitetet i Oslo og har vært spesialist i nevrologi siden 1997. I tillegg har han en mastergrad i helseledelse og helseadministrasjon fra UiO. Geir har jobbet på Ahus, Rikshospitalet og SSE. På sykehus har han hatt stillinger som overlege, seksjonsoverlege og avdelingssjef. De siste 10 årene har Geir jobbet i privatpraksis med offentlig avtalehjemmel under Helse Sør-Øst. Han sitter også i Fagutvalget for PSL (Praktiserende Spesialisters Landsforening). 

Geir jobber med alle typer nevrologiske problemstillinger, bl.a. hodepine, migrene, Parkinsons sykdom, epilepsi, MS, nevromuskulære sykdommer og andre bevegelsesforstyrrelser (skjelving, dystonier), samt søvnsykdommer. Han tar i mot pasienter som trenger utredning for søvnapnoe (ambulant søvnregistrering med offentlig refusjon).

 

Pasienter må ha henvisning for å få time hos Geir.

Dr. KURT ANDREASSEN

Kurt var den første legen i Norge som tok Advanced International Exam in Orthopaedic Medicine, og den første legen i Norge som innførte trykkbølge i behandlingen av muskel-og skjelettlidelser (2005). Kurt har gjennomført den anerkjente tyske muskel- og skjelettultralyd-utdannelsen og fikk det tyske DEGUM-sertifikatet allerede i 2002. I Norge har spesialistene ennå ikke tilgang til en slik omfattende utdannelse.

Kurt stiftet OMI-klinikken i 1998, som den første tverrfaglige klinikken i Norge der leger og fysioterapeuter har samme utdanning i ortopedisk medisin (OMI). OMI er avansert tverrfaglig undersøkelse og behandling av muskel- og skjelettlidelser.

 

Pasienter må ha henvisning for å få time hos Kurt. 

Dr. LARS RUSTAD

Lars er spesialist i anestesi og har behandlet smertepasienter i over 35 år. Han har jobbet som seksjonsansvarlig overlege ved Aker Universitetsklinikk og som klinikksjef ved Sykehuset i Vestfold. Han var med på å starte smerteklinikkene ved begge sykehusene.

Lars er medlem av IASP (International Association for The Study of Pain), verdens største smerteforening. Han har sittet i styret for Norsk Smertemedisinsk Forening og Norsk Smerteforening. Han er avtalespesialist innen smertebehandling ved Magnat Center, og har lang erfaring med akutte og kroniske smertepasienter. Lars behandler pasienter med hodepine, nakke- og ryggsmerter, amputasjonssmerter, muskelsmerter, leddsmerter, og smerter etter alvorlig nevrologiske sykdommer eller infeksjoner. 

Pasienter må ha henvisning for å få time hos Lars. 

Dr. GISLE GRANHUS

Gisle er utdannet ved Cand. med. Universitetet i Oslo (1985) og har anestesiutdannelsen fra Regionsykehuset i Trondheim, Ullevål universitetssykehus, Diakonhjemmet sykehus og Aker universitetssykehus. Han er spesialist i anestesiologi (1995). 


Gisle har  jobbet som overlege i anestesi ved Aker sykehus (1995 - 1999), seksjonsoverlege ved Intensivenheten Aker universitetssykehus (1999 – 2008), anestesilege ved Nakke–Rygg Klinikken NIMI (2007 – 2010) (RF-behandling), kvalitetsansvarlig overlege ved Aleris Helse AS(2008 - 2012) og som anestesilege ved Aleris sykehus Oslo (2008 - 2018). Han er avtalespesialist innen anestesiologi fra 2016 - (Helse Sør-Øst). 

Dr. MAGNE MEDHUS

Magne Medhus er utdannet lege og har vært spesialist i psykiatri samt barne- og ungdomspsykiatri siden 1977. Han har bl.a. arbeidet ved Ullevål sykehus, Presteseter sykehus, St. Sigfrids sjukhus i Växjö og Uddevalla sjukhus.

Magne har hatt stillinger som overlege, avdelingsoverlege, overlege for HVPU og fylkespsykiater. Fra 1999 til 2009 spesialistpraksis i barne- og ungdomspsykiatri på Sjølyst, avtalehjemmel med Helse Sør-Øst. Fra 2010 er avtalen om refusjon av pasientbehandlingen videreført av HELFO.


Pasienter må ha henvisning for å få time hos Magne. 

KONTAKT OSS

MEDISINSK SENTER
medisinske@magnat.nhn.no

TRENINGSSENTER
post@magnatcenter.no

  • Facebook - Black Circle
  • Instagram - Black Circle
Finn veien til Magnat Center
HER FINNER DU VÅRT MEDISINSKE SENTER

BESØKSADRESSE

Drammensveien 130, B8

0277 Oslo

POSTADRESSE
Postboks 454 Skøyen, 0213 Oslo

FAKTURAADRESSE

magnatcenter@ebilag.com

©2012 MAGNAT CORPUS HOLDING AS