NYE TRIVSELSREGLER OG VILKÅR FOR MEDLEMSKAP

Vi har valgt å endre trivselsregler og vilkår for medlemskap på Magnat Center. Noen av endringene er lovpålagt, andre fordi vi vil at våre medlemmer skal oppleve større fleksibilitet og trygghet. De viktigste endringene er:

  • INGEN BINDINGSTID. Vi har fjernet bindingstiden på alle medlemskap! 

  • KORTERE OPPSIGELSESTID. Vi har innført bare en (1) måneds oppsigelsestid fra første månedsskifte, mot tidligere to (2) måneder. 

  • NYE PERSONVERNREGLER. Nye personvernregler ble innført 1. juli 2018. Vi har tidligere opptrådt i henhold til de nye reglene, men først nå er vilkårene oppdatert med de nye reglene. 

  • ANTIDOPING OG RENT SENTER. Vi tolererer ikke bruk av dopingmidler blant våre kunder, og nå er det kommunisert tydelig i vilkårene. 
     

De nye generelle vilkårene gjelder for medlemskap på Magnat Center fra og med 10.10.2018. Vilkårene gjelder også for alle eksisterende medlemmer av Magnat Center fra og med 10.12.2018 og erstatter alle tidligere vilkår for medlemskap. De nye trivselsregler gjelder for alle medlemmer fra og med 10.10.2018.