SPØRSMÅL OG SVAR

– NYE VILKÅR FOR MEDLEMSKAP

Her finner du svar på spørsmål vedrørende nye medlemsvilkår. Denne siden vil bli oppdatert dersom vi mottar flere generelle spørsmål. 
 

1. HVORFOR HAR MAGNAT CENTER VALGT Å ENDRE MEDLEMSVILKÅRENE? 
Det er flere grunner til at vi har valgt å oppdatere medlemsvilkårene, noen er lovpålagt, andre fordi vi vil at våre medlemmer skal oppleve større fleksibilitet og trygghet. De fire viktigste grunnene til endringen er:

 

I. INGEN BINDINGSTID. Vi har fjernet bindingstiden! Vi vil at våre medlemmer skal være medlem hos oss fordi de trives og bruker våre tilbud og tjenester. Ingen skal føle seg tvunget til å være medlem.

II. KORTERE OPPSIGELSESTID. Vi har innført bare en (1) måneds oppsigelsestid fra første månedsskifte, mot tidligere to (2) måneder. Om du melder deg inn igjen innen 30 dager etter avsluttet medlemskap, vi du også få beholde tidligere pris på medlemskapet og eventuelle andre medlemsfordeler. 

III. NYE PERSONVERNREGLER. Nye personvernregler ble innført 1. juli 2018. Vi vil at du skal være sikker på at måten vi lagrer dine personopplysninger og kommuniserer med deg på, er i henhold til de nye reglene. Vi har tidligere opptrådt i henhold til de nye reglene, men dette har ikke vært kommunisert tydelig i vilkårene.

IV. ANTIDOPING OG RENT SENTER. Vi har inngått avtale om Rent senter med Antidoping Norge fordi vi ønsker et rent, sunt og helsefremmende treningsmiljø på vårt senter. Vi tolererer ikke bruk av dopingmidler blant våre kunder. Dette har vi valgt å kommunisere tydelig i våre medlemsvilkår, noe som også er et krav fra Antidoping Norge.

2. GJELDER DE NYE VILKÅRENE OGSÅ FOR EKSISTERENDE MEDLEMMER?
Ja, fra om med 10.12.2018 gjelder de nye generelle vilkårene også for alle eksisterende medlemmer, uansett om medlemmet eksempelvis tidligere har signert på en medlemsavtale med bindingstid. For å gi eksisterende medlemmer rimelig tid til å oppdatere seg på de nye vilkårene, har vi valgt å varsle dem i god tid før endringene trer i kraft. Inntil 10.12.2018 vil vilkårene de signerte på ved innmelding gjelde for dem.

3. HVORFOR ER DET IKKE MULIG Å FRYSE SITT MEDLEMSKAP SOM TIDLIGERE?
Ettersom vi har valgt å gå bort fra bindingstid, har vi samtidig valgt å ta bort muligheten for frys av medlemskapet. Du kan nå si opp ditt medlemskap med samme varslingstid, som tidligere var gjeldende ved frys av medlemskapet ditt. 

Sist revidert 12. oktober 2018