ANTIDOPING


Magnat Center har inngått avtale om Rent senter med Antidoping Norge fordi vi ønsker et rent, sunt og helsefremmende treningsmiljø på vårt senter. Vi tolererer ikke bruk av dopingmidler, og som medlem og kunde av Magnat Center plikter du å ta avstand fra bruk av dopingmidler. 
 

Med ikraftsettelse fra 1. juli 2013 er all bruk av dopingmidler kriminalisert etter Legemiddelloven, §24a. Bruk av, eller mistanke om bruk av dopingmidler på Magnat Center kan bli politianmeldt og dopingkontroll kan bli gjennomført på Magnat Center. Særskilt dopingliste for treningssentre finnes på www.antidoping.no. Bruk av dopingmidler ansees også for å utgjøre et vesentlig mislighold av medlemsavtalen og gir Magnat Center rett til å heve avtalen med øyeblikkelig virkning.
 

E-LEARNING – RENT SENTER
Magnat Center anbefaler alle medlemmer og kunder å gjennomføre e-learning-programmet til Rent senter, Antidoping Norge. Gå inn på www.rentsenter.no for tilgang til e-learningprogrammet. Bruk Magnat Center sin senterkode YX08R ved registrering av ny bruker. 

KONTAKT OSS

MEDISINSK SENTER
medisinske@magnat.nhn.no

TRENINGSSENTER
post@magnatcenter.no

  • Facebook - Black Circle
  • Instagram - Black Circle
Finn veien til Magnat Center
HER FINNER DU VÅRT MEDISINSKE SENTER

BESØKSADRESSE

Drammensveien 130

0277 Oslo

POSTADRESSE
Postboks 454 Skøyen, 0213 Oslo

FAKTURAADRESSE

magnatcenter@ebilag.com

©2012 MAGNAT CORPUS HOLDING AS